Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.aptekapodsmokiem.pl

 

 

I. Dla konsumentów - informacje Kluczowe.

W niniejszym punkcie w skrócie zawiadamiamy Szanownych Klientów będących jednocześnie konsumentami o najważniejszych aspektach zawieranych w naszym sklepie internetowym umów. Prosimy jednak mieć także na uwadze, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2015 poz. 827), zgodnie jej art. 3 ust. 1 pkt 7 nie znajduje zastosowania (Dz.U. 2015 poz. 827 – art. 3 ust. 1 pkt 7).

Co kupujesz i za ile?

Kupujesz produkty, które sam wybierasz z listy dostępnej na stronie Sklepu internetowego, za podaną tam cenę. Przed wiążącym złożeniem zamówienia będziesz mógł się zapoznać z jego treścią, w tym również z listą i ceną produktów, które wybrałeś i które zamierzasz kupić. Następnie otrzymasz wiadomość elektroniczną od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Twojego zamówienia i wyszczególniającą kupowane przez Ciebie produkty, ich cenę oraz koszty i sposób dostawy.

Od kogo?

Od spółki Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek spółka jawna w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu za numerem KRS 0000081332 i posiadającej numer NIP: 7820043153; REGON: 630114693 oraz BDO:000088658.

Jak nas znaleźć?

Siedziba Sprzedawcy mieści się w Poznaniu (61-012) przy ul. Krótkiej 4.

Adres e-mail: kontakt@aptekapodsmokiem.pl.

tel: +48 61 887 90 24.

Gdzie wysłać reklamację?

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek spółka jawna, ul. Krótka 4, 61-012 Poznań, e-mail: kontakt@aptekapodsmokiem.pl.

Czy są jakieś koszty korzystania ze sklepu internetowego?

Założenie i utrzymywanie konta w Sklepie oraz korzystanie z niego jest bezpłatne. Za zamówione produkty musisz zapłacić oraz ewentualnie ponieść koszty ich dostawy, a w zależności od wybranej formy płatności może się okazać, że Twój bank lub firma pośrednicząca w płatności pobiera prowizję od przelewu środków na rachunek Sprzedawcy. Poza tym trzeba się oczywiście liczyć ze zwykłymi kosztami jakie ponosisz, żeby korzystać z dostępu do Internetu.

Jak i kiedy zapłacić za zamówione produkty?

To będzie zależało od tego, jaką formę płatności wybrałeś, dlatego powinieneś przeczytać dokładnie treść zamówienia przed jego złożeniem, w którym znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. Zamówienie składasz z poziomu koszyka klikając przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Jak i kiedy otrzymasz zamówione produkty?

Jeśli nie wybierzesz opcji osobistego odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca nada je przesyłką kurierską na adres podany przez Ciebie w zamówieniu. Sprzedawca nadaje produkty do wysyłki w ciągu 2 dni roboczych, a firmy kurierskie zazwyczaj dostarczają je w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. Jeśli firma kurierska udostępnia taką możliwość, Sprzedawca przekaże Ci niezbędne dane umożlwiające śledzenie przesyłki.

Jaka jest procedura rozpatrywania reklamacji?

Jako konsument możesz składać reklamacje pisemnie lub e-mailem w sposób szczegółowo opisany w Rozdziale X niniejszego Regulaminu.

Kiedy i jak możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny?

Jako konsument możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktów. W tym celu musisz wysłać Sprzedawcy swoje pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Szczegóły znajdziesz w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu, natomiast wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy na stronie www.aptekapodsmokiem.pl/oswiadczenie.

Czy poniesiesz koszty zwrotu produktów po odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny?

Jeśli odstępujesz od umowy musisz zwrócić zakupione produkty Sprzedawcy i ponieść koszt przesłania ich do Sprzedawcy, albo osobiście je do niego dostarczyć.

Od umowy sprzedaży jakich produktów nie możesz odstąpić bez podania przyczyny?

Nie możesz odstąpić bez podania przyczyny od umowy sprzedaży w zakresie:

- produktów leczniczych;

- środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

- wyrobów medycznych;

- produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających, krótki termin przydatności do użycia;

- produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

Czy produkty mają wady?

Produkty nie mają wad, są nowe, oryginalnie zapakowane z aktualną datą ważności.

Czy na produkty udzielana jest gwarancja?

Na produkty nie jest udzielana gwarancja przez Sprzedawcę. Jeśli producent udziela na nie gwarancji znajdziesz ją w opakowaniu produktu.

Czy mamy kodeks dobrych praktyk?

U Sprzedawcy nie został wprowadzony kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Jaki jest czas zawieranej umowy?

Jeśli tylko kupujesz produkty umowa pomiędzy nami nie ma trwałego charakteru i kończy się w momencie spełnienia przez obie strony swoich świadczeń tzn. zapłaty przez Klienta i dostarczenia przez Sprzedawcę zamówionych produktów.

Jeśli jednak założyłeś sobie w naszym Sklepie konto lub zamówiłeś newsletter, przyjmujemy, że łączy nas umowa na utrzymywanie Twojego konta lub przesyłanie Ci newslettera zawarta na czas nieoznaczony. Umowy te nie łączą się z żadnymi kosztami i każda ze stron może je rozwiązać w każdym czasie. Jeśli chcesz ją rozwiązać wystarczy, że prześlesz nam e-mailem na adres: kontakt@aptekapodsmokiem.pl swoje oświadczenie.

Jak jest czas trwania twoich zobowiązań?

Nie jesteś ograniczony żadnym minimalnym czasem trwania twoich zobowiązań.

Czy musisz składać kaucje lub udzielać innych gwarancji?

Nie.

Jak są chronione przekazywane przez ciebie informacje?

udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

Jaki sprzęt lub oprogramowanie jest ci potrzebne?

Komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji 4.0 albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

Sklep internetowy wykorzystuje oprogramowanie SOTESHOP firmy  SOTE Jakubowicz Spółka Jawna.

Do poprawnego wyświetlania zawartości sklepu SOTESHOP należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie SOTESHOP został zoptymalizowany do poprawnego działania dla przeglądarek

•              Chrome,

•              Safari,

•              Opera,

•              Firefox,

 •             Internet Explorer od wersji 9 i wyżej

Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

W ramach naszego oprogramowania SOTESHOP stosujemy pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez sklep, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.

Jak bez sądu rozwiązać z nami ewentualny spór?

Jako konsument możesz spróbować zwrócić się:

- do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

- o mediację,

- do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

- do Federacji Konsumentów.

 

II. Sprzedawca.

1. Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem sklepu internetowego opublikowanego pod adresem www.aptekapodsmokiem.pl (dalej także jako Sklepu) jest spółka Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek spółka jawna z siedzibą w Poznaniu 61-012, przy ul. Krótkiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu za numerem KRS 0000081332 i posiadająca numer NIP: 7820043153; REGON: 630114693 oraz BDO:000088658 (dalej także jako Sprzedawca).

2. Sprzedawca jest beneficjentem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Pod Smokiem w Poznaniu przy ul. Średniej 1, wydanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu w dniu 16 grudnia 2011, nr 102/2011. Apteka ta jest placówką, z której produkty sprzedawane są w Sklepie (i o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku – w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych Dz.U. 2015 poz. 481).

 

III. Prawo właściwe i stosowanie regulaminu.

1. Klient ma możliwość przed złożeniem zamówienia przy pomocy narzędzi udostępnianych w Sklepie do indywidualnego negocjowania ze Sprzedawcą warunków umowy, w tym także przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie jako wzorzec zawieranych na odległość umów sprzedaży prezentowanych w Sklepie produktów (dalej także jako Umowa) wówczas, gdy postanowienia Umowy nie były pomiędzy stronami indywidualnie negocjowane.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje prawo polskie w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 6 września 2001 roku - prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126, poz. 1318 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku  - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481).

3. Prawo polskie stosuje się również do umów zawartych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami i mającymi miejsce zwykłego pobytu zagranicą. Z tym jednak zastrzeżeniem, że nie pozbawi to takiego Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których stosowania nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

4. Sprzedawca zawiadamia, że ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie jej art. 3 ust. 1 pkt 7 nie znajduje zastosowania do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

 

IV.Produkty.

1. Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) przedmiotem działalności Sklepu, jako apteki ogólnodostępnej, jest sprzedaż detaliczna leków i wyrobów medycznych oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. W ramach Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów leczniczych i innych. Sprzedawca informuje, że produkty lecznicze podlegają innym regulacjom prawnym niż pozostałe, a co za tym idzie inne mogą być prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy w odniesieniu do takich produktów. W szczególności Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej produktów leczniczych wynikające dla pozostałych produktów z ustawy o prawach konsumenta.

3. W ramach Sklepu Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży leków wydawanych wyłącznie na receptę i niniejszy Regulamin nie reguluje zasad sprzedaży takich leków. Sklep może jednak umożliwiać Klientowi sprawdzenie, czy lek taki jest aktualnie dostępny w prowadzonej przez Sprzedawcę Aptece pod Smokiem w Poznaniu przy ul. Średniej 1 i ewentualnie złożenie prośby jego sprowadzenia do tej apteki i rezerwacji. Klient może dokonać następnie zakupu takiego leku osobiście w Aptece pod Smokiem wg zasad regulowanych przez właściwe przepisy i stosowanie do informacji otrzymanej od Sprzedającego po zarezerwowaniu leku.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez Wad.

5. Wszystkie produkty oferowane przez Aptekę mają aktualną datę ważności oraz są przygotowane do wysyłki i zapakowane w bezpieczny sposób.

6. Opisy produktów znajdujące się w Sklepie mają formę skróconą, pochodzą od producentów i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Informacje podane w opisach produktów nie są zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi. Przed użyciem należy zapoznać się z dołączoną do produktu ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego lub należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

7. Oferowane produkty mogą odbiegać wyglądem opakowania od zdjęć zamieszczonych w Sklepie. Może to być m.in. wynikiem zmiany opakowania przez producenta lub niedoskonałości zdjęć.

8. Wszystkie produkty są przechowywane w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami w tym zakresie.

9. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

V.Umowa.

1. Informacje o produktach oraz ich cenie prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę na podany przez Klienta w zamówieniu adres wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi oraz umożliwia mu utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy poprzez opublikowanie na stronie Sklepu aktualnie obowiązującego regulaminu oraz przesłanie na podany przez Klienta adres wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (o której mowa w punkcie poprzednim), a które Klient może wydrukować lub zapisać na trwałym nośniku informacji. Treść umowy Sprzedawca utrwala i zabezpiecza ponadto w swoim systemie informatycznym.

 

VI. Przebieg zakupów.

1. Prowadzony przez Sprzedawcę Sklep internetowy oddaje do dyspozycji Klienta narzędzia umożliwiające składanie zamówień i komunikację ze Sprzedawcą takie jak m.in. lista produktów, koszyk i konto klienta.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać co najmniej swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wskazać rodzaj i ilość zamawianych produktów oraz wybrać jedną z dostępnych opcji dostawy i płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne i bezpłatne, lecz ich brak uniemożliwia zawarcie umowy i realizację zamówienia.

3. Klient jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych i do ich aktualizacji najpóźniej przed dostawą, tak aby mogła się ona odbyć bez przeszkód. Klient może zostać obciążony kosztami nieudanej dostawy, jeśli nie powiodła się ona z powodu podania nieprawdziwych lub niezaktualizowania danych.

4. Wiążące złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu narzędzia koszyk zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz dodatkowe potwierdzenie woli dokonania zakupów w ostrzegającym o zakupach komunikacie. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zawartości koszyka zakupów i wybranych opcji dostawy i płatności przed kliknięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Późniejsza zmiana lub odwołanie zamówienia może nie być możliwa i wymagać kontaktu z pracownikami Sprzedawcy, którzy są dostępni wyłącznie w godzinach pracy jego przedsiębiorstwa.

5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego zweryfikowaniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia albo poinformuje o braku możliwości jego realizacji wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Wiadomość ta może także zostać wygenerowana automatycznie. Z chwilą jej wysłania umowę uznaje się za zawartą.  

 

VII. Płatność.

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w jeden ze sposobów udostępnianych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, w tym:

a) przy odbiorze w siedzibie Apteki Pod Smokiem, ul. Średnia 1, 61-012 Poznań,  gotówką, kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Master Card, Maestro),

b) poprzez przedpłatę przelewem bankowym wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na rachunek bankowy Sprzedawcy:

S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek Sp. j.

ul. Krótka 4, 61-012 Poznań

Nr konta: 90 1090 1463 0000 0001 1784 0995

Bank Santander

KOD SWIFT: WBKPPLPP

W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia.

c) za pośrednictwem udostępnianego przez sprzedawcę systemu płatności elektronicznych (e-Przelewy, PayU itp.)

3. Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedawcy następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie pobiera na swoją rzecz żadnych opłat i prowizji z tytułu dokonywanych przez Klienta płatności, jednak Klient musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów przelewów lub płatności elektronicznych odpowiednio do prowizji pobieranych przez podmioty pośredniczące w tych transakcjach.

5. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę będą automatycznie anulowane, a umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień, do których realizacji już przystąpiono zgodnie z punktem 3 powyżej.

 

VIII. Dostawa.

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Zamówiony produkty dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 10 dni od daty zaksięgowania środków. 

3. Koszty dostawy ponosi Klient odpowiednio do wybranej przez Klienta jednej z udostępnianych w momencie składania zamówienia przez Sprzedawcę na stronie Sklepu opcji dostawy.

4. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

5. Dostawa produktów leczniczych odbywa się w dni robocze w godz. od 9:00 do 16:00. Klient ma możliwość po otrzymaniu takiego produktu zasięgnięcia konsultacji w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego pod numerem telefonu: +48 61 887 90 24.

6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę faktury jest wskazanie przez Klienta w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP, ew. REGON w przypadku firm, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

7. Sprzedawca zaleca, aby Klient będący konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu produktów bezpośrednio po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: bądź na adres e-mail: kontakt@aptekapodsmokiem.pl.

8. Klient nie będący konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki mogących powstać w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 61 887 90 24 bądź na adres e-mail: kontakt@aptekapodsmokiem.pl .

9. Sprzedawca informuje, że w przypadku wycofania z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamówionego produktu przed jego dostawą przez Inspektora Farmaceutycznego lub inny upoważniony organ, dostarczenie produktu stanie się niemożliwe. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconych wcześniej przez Klienta ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy.

 

IX. Konsumenckie Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z art. 96 ust. 7  ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem tych, których dotyczy wada jakościowa, niewłaściwe ich wydanie lub sfałszowanie produktu leczniczego. Prawo odstąpienia od umowy ich sprzedaży nie przysługuje.

2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 

3. Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu innego niż opisane w punkcie 1 i 2 powyżej.

4. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być przesłane na adres Sprzedawcy: S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek Sp. j. ul. Krótka 4, 61-012 Poznań. W oświadczeniu o odstąpieniu należy podać co najmniej imię i nazwisko, datę złożenia Zamówienia, datę odbioru zakupionego/ych Produktu/ów, nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Do pisma konsument powinien dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny/faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia. 

Formularz dotyczący odstąpienia od Umowy można pobrać ze strony Sklepu: www.aptekapodsmokiem.pl/formularz.

5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu produktów Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zapewniając należyte opakowanie odsyłanego produktu uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez niego ceny oraz zapłaconych przez konsumenta kosztów dostawy produktów przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub w inny wybrany przez niego sposób, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust. 8. Jednakże, jeżeli konsument zamawiając produkty wybrał sposób dostarczenia mu ich inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów takiej dostawy.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwrotu produktów objętych umową, od której ten odstąpił lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu do Sprzedawcy.

 

X.Reklamacje.

1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta towaru wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej, albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi.

3. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi.

4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego poza danymi dotyczącymi daty i numeru zamówienia, przedstawić opis niezgodności Produktu z umową oraz wskazać oczekiwany sposobu załatwienia reklamacji i informacje niezbędne do zwrotu konsumentowi ceny produktu lub jej części.

6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od Wad;

d) żądać usunięcia Wady.

7. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli Wada jest nieistotna.

8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

9. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie konsumenta za uzasadnione.

10. Sprzedawca, w przypadku żądania konsumenta określonego w pkt. 6 lit. a. lub lit. b. może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia Wady.

11. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z umową wymaga nadmiernych kosztów.

13. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

XI. Gwarancja.

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie rękojmi, na zasadach określonych w Rozdziale X.

2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne, wystawiane przez producenta bądź dystrybutora oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

 

XII.         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca jako administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
 3. Sprzedawca przetwarza te dane, które Klient podaje sam w formularzu Zamówienia lub pozostawia w plikach cookies.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to że:
  1. pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer pliku. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są istotnym interesie sprzedawcy art. 6 ust. lit f) RODO w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają z jego stron, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
  3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są stałe pliki cookies - przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 9 administrator nie będzie udostępniał, ani sprzedawał danych osobowych Klientów, innym firmom lub osobom. Administrator nie będzie udostępniał również baz danych zawierających adresy e-mail klientów. Klient, który zarejestrował konto w Sklepie oraz dokonał subskrypcji newslettera, może być informowany poprzez pocztę e-mail lub poprzez SMS o zmianach w ofercie Sprzedawcy, o nowościach w ofercie, najnowszych promocjach, itp., jednakże informacje te dotyczyć będą wyłącznie Sprzedawcy, oferowanych produktów oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Sprzedawca przetwarzał będzie dane osobowe Klienta na tej podstawie do czasu złożenia przez niego skutecznego sprzeciwu.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i sprzedaży produktów w ramach Sklepu - art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Na tej podstawie Sprzedawca będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny do wykonania umowy a także przez czas potrzebny ze względu na dochodzenie roszczeń, ochronę przed nimi lub konieczność rozpatrzenia reklamacji.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 8. ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
 10. rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024);
 11. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO);
 12. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Klient ma prawo:
 14. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 15. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 16. żądania od administratora usunięcia danych;
 17. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 18. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 19. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 20. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 21. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 22. do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 23. Sprzedawca może ujawnić dane osobowe wyłącznie zaufanym podmiotom trzecim takim jak partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, księgowe, prawne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Sprzedawca zapewnia, że od wszystkich osób trzecich wymaga posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 1. Sprzedawca nie może przekazywać danych osobowych Klienta innym podmiotom niż działające w państwach Unii Europejskiej.

 

 

XIII. Zastrzeżenia.

1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna z informacji publikowanych w na stronie Sklepu nie stanowi porady o charakterze medycznym.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych przez Klientów Produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści ulotek dołączonych do opakowania Produktów.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Poznaniu.

3. Składając Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

XV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące bezpłatne i zawarte na czas nieoznaczony usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie konta w Sklepie,

b) Newsletter.

2. Zalecane wymagania techniczne współpracy z Systemem teleinformatycznym to:

Sklep internetowy wykorzystuje oprogramowanie SOTESHOP firmy  SOTE Jakubowicz Spółka Jawna.

Do poprawnego wyświetlania zawartości sklepu SOTESHOP należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie SOTESHOP został zoptymalizowany do poprawnego działania dla przeglądarek

•              Chrome,

•              Safari,

•              Opera,

•              Firefox,

 •             Internet Explorer od wersji 9 i wyżej

Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

W ramach naszego oprogramowania SOTESHOP stosujemy pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez sklep, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.

komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.

4. Klient korzystający z usług może składać reklamacje związane z ich świadczeniem za pośrednictwem Sklepu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@aptekapodsmokiem.pl  lub S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek Sp. j. ul. Krótka 4, 61-012 Poznań.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

6. Strony mogą wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn. W przypadku Klienta poprzez skorzystanie z narzędzi w Sklepie i usunięcie swojego konta lub subskrybcji newslettera lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aptekapodsmokiem.pl lub S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek Sp. j. ul. Krótka 4, 61-012 Poznań, w przypadku Sprzedawcy również poprzez zaprzestanie ich świadczenia.

7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

Powyższy regulamin można ściągnąć na swój komputer w postaci pliku PDF klikając w poniższy link 

Regulamin PDF